Spajanje štednjaka na plinsku instalaciju

Izvršavamo spajanje plinskih crijeva na plinske štednjake,  te provjeru curenja sa posebnim aparatima za curenje plina kako bi osigurali Vašu sigurnost.
Cijena