Bojleri - topla voda

Rješenje za pripremu potrošne tople vode je ovisno o mnogobrojnim čimbenicima. U osnovi se način opskrbe toplom vodom rješava na principu protoka ili akumulacije.
Cijena